Reemprenedor, coneixes els nous incentius fiscals al teu abast?

Publicado el 30-10-2015

Fecha de inicio: 22-05-2017

Fecha final: 22-05-2017

Des del 10 d’octubre ja ha entrat en vigor la tant esperada Llei per al Foment del Treball Autònom i de l'Economia Social que aprova noves mesures que beneficien tant als emprenedors com als reemprenedors.

I és que els treballadors per compte propi aglutinen un enorme potencial en quan a la generació de treball. Així ho demostra el fet que, gràcies a tots els autònoms que s’han aventurat a crear la seva pròpia empresa o a reemprendre una d’existent, han aconseguit que en tres anys el número d’assalariats contractats per autònoms s’hagi incrementat en 95.145 persones, el que representa un creixement del 14%.

A continuació us expliquem els principals incentius que teniu al vostre abast:

 1. Tarifa plana per autònoms:  els autònoms que optin per la base mínima de cotització durant els primer 6 mesos hauran de pagar la quantitat fixe de 50€ al mes. D’aquesta manera el professional coneix en tot moment, i amb seguretat i certesa, la quantitat a satisfer.

  Aquells que optin per una base de cotització superior a la mínima podran aplicar-se durant els primers 6 mesos una reducció sobre la quota per contingències comunes del 80%, sent la quota el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui al tipus mínim de cotització vigent en cada moment.

  A més a més, després d'aquests 6 mesos tal i com ja s'havia establert en anteriors lleis d'ajuda a l'emprenedoria, independentment de la base de cotització escollida, es podran aplicar les següents reduccions i bonificacions sobre la quota (sent la quota a reduir el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínims de cotització vigent en cada moment):

  1. Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents.
  2. Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents.
  3. Una bonificació equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents.

 2. Com a novetat també, els autònoms que contractin treballadors també podran beneficiar-se de la tarifa plana d'autònoms en la seva quota a la Seguretat Social. Per tant, els reemprenedors ja no haureu de sacrificar la vostra tarifa plana com autònoms en cas de mantenir els treballadors de l’empresa.

 3. Compatibilitat de l’atur amb ser autònom: es fa extensiu a totes les edats que els autònoms puguin  compatibilitzar treballar i cobrar l’atur durant 9 mesos o pel temps inferior que els hi quedi de prestació.

 4. Segona oportunitat pels aturats que emprenguin: els aturats que estiguin cobrant la capitalització i emprenguin com autònoms podran reprendre la prestació d’atur fins a 5 anys després d’haver començat l’activitat. Tanmateix, quan hagin passat més de 2 anys s’hauran de justificar raons econòmiques o organitzatives.

 5. Capitalització de l’atur: independentment de l’edat, tots els emprenedors i reemprenedors autònoms podran optar a capitalitzar l’atur els 100% per la inversió inicial. En el cas de la creació de societats mercantils, també es fa extensiu a totes les edats la possibilitat de capitalitzar l’atur per realitzar l’aportació al capital social i també per cobrir les despeses de constitució, així com adquirir serveis específics d’assessorament, formació i informació. Tanmateix, per a poder-s’ho aplicar els socis hauran de prendre el control efectiu de l’empresa. 

Recordeu que els consultors de Reempresa estan al vostre servei per informar-vos i ajudar-vos per tal d’optimitzar el procés de cessió. No deixis passar l’oportunitat d’assessorar-te sense cap tipus de cost i formar part de la comunitat de Reempresa.

Forma part de Reempresa!

Informaciones de interés