Nova subvenció de la Generalitat de Catalunya per a l'adquisició d'empreses

Publicado el 30-04-2020

Fecha de inicio: 30-04-2020

Fecha final: 30-04-2020El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya ha publicat les subvencions al comerç 2020 en les que s’inclou l’adquisició d’empreses en el programa 4: al seu àmbit 1: “ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.000€, amb excepció de les concessions administratives d’inauguració de nous MM”.

 

Destinataris:

Els professionals autònoms i empreses de comerç i serveis, artesania i moda. Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. S’entenen com empreses de serveis, les següents activitats:

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall. Les persones beneficiàries que sol·licitin la subvenció han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

 

Despeses subvencionables:

Seran subvencionades les següents accions realitzades de manera efectiva durant l’any 2020:

Quantia de la subvenció:

Es subvencionarà fins el 50% de la despesa documentada de compra-venda del negoci, amb un màxim de 5.000€ sempre i quan la inversió mínima del projecte sigui de 2.000€. Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000€.

 

Termini de sol·licitud:

El període de sol·licitud es pot realitzar fins al 31 de desembre de 2020 o fins exhaurir el pressupost total d’1.590.000,00 euros.

 

Tramitació:

Al Centre de Reempresa de Catalunya t'informarem de com tramitar la subvenció. Posa’t en contacte amb el teu Punt d’Atenció perquè t’informin de les opcions disponibles o bé truca al 932667438 o escriu-nos a info@reempresa.org 

Informaciones de interés