Noves subvencions de l’Ajuntament de Barcelona a treballadors i treballadores autònomes

Publicado el 16-09-2016

Fecha de inicio: 22-05-2017

Fecha final: 22-05-2017

Ja estan disponibles les noves subvencions de l’Ajuntament de Barcelona a treballadors i treballadores autònomes que han iniciat una nova activitat econòmica i empadronats a Barcelona.

Sol·licita-la i aconsegueix fins a 4.000€!

Destinataris:

Ajuts econòmics per a persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a :

Que compleixin els següents requisits:

Despeses subvencionables:

Les despeses subvencionables, vinculades a l’inici de l’activitat i pagades durant el primer any fiscal de l’activitat, podran ser les següents:

No se subvencionarà l’Impost de Valor Afegitde les despeses presentades i justificades (IVA)

Quantia de la subvenció:

Termini de sol·licitud:

Es podran presentar sol·licituds fins el 30 de Novembre de 2016.

Documentació:

Tramitació:

Podeu trobar més informació aquí!

https://w9.bcn.cat/tramits/Barcelona_Activa/Guia_resum_Subvencio_Continuitat_Empresarial_CAT.pdf

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20160001218&style=empresa&language=ca

Informaciones de interés