Otras ayudas económicas


Ayudas económicas

Financiación

ASCA

Para las personas paradas y colectivos vulnerables

Si lo deseas, Fundació Acció Solidària Contra l'Atur enviant un correu a info@acciosolidaria.cat, trucant al 93 217 02 88 o visitant acciosolidaria.cat


Subvenciones y Ayudas

En este espacio podrás encontrar todas las ayudas y subvenciones que entidades e instituciones públicas posen a disposición de los ciudadanos/as y que se actualizan regularmente.

Ayuda

Localidad

Inicio

Final

+ Info

Microcrèdits per a la creació d'empreses a Manresa

Manresa

14/08/2019

30/09/2019

Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques (Ordenança Fiscal núm. 11).

Sant Perpètua de Mogoda

-

-

Emprèn tot l'any a Comprodon

Camprodon

01/01/2019

31/12/2019

Subvencions pel foment de l'ocupació a Martorell(2015)

Martorell

-

-

Ajuts per fomentar l'ocupació de qualitat (Barcelona Activa)

Àrea Metropolitana de Barcelona

-

29/06/2019

Subvencions per a la promoció de l'ocupació i de l'activitat empresarial de Solsona

Solsona

25/1/2019

30/9/2019

Programa de suport al programa Reempresa

Vic

22/2/2019

30/9/2019

Subvencions per fomentar la creació i millora d'activitats econòmiques

Sant Pere de Ribes

01/1/2019

31/5/2019

Ajuts al teixit empresarial de la ciutat de Lleida de l'Ajuntament de Lleida

Lleida

01/1/2019

31/12/2019