El Centre Metal·lúrgic i la patronal Cecot signen un conveni de col·laboració per difondre la Reempresa

Publicat el 25-10-2016

Data d'inici: 25-10-2016

Data final: 25-10-2016Sabadell, 25 d’octubre de 2016. El president de la Cecot, Antoni Abad, i el president del Centre Metal·lúrgic de Sabadell, Carlos Garriga, han signat un acord de col·laboració per fer arribar el servei de Reempresa a les empreses i emprenedors del sector metal·lúrgic de Sabadell i Comarca. A l’acte de signatura també hi era present el secretari general de la Cecot, David Garrofé.

El Centre Metal·lúrgic és l'Associació patronal de les empreses del sector metal·lúrgic que actualment aplega a més de 1.500 empreses que donen feina a 25.000 treballadors. Sense ànim de lucre, promou serveis, informa, assessora, fomenta la formació i la promoció internacional i gestiona els temes d'interès comú professional dels seus socis.

Estan integrats al Centre Metal·lúrgic els empresaris agrupats en els Gremis d'Instal·ladors de Sabadell i Comarca, el de Tallers de Reparació i Venda d'Automòbils i Recanvis de Sabadell i Comarca i la Asociación de Industrias de Acabados de Superficies (AIAS), que gaudeixen de plena personalitat jurídica.

Tant el Centre Metal·lúrgic, com la patronal Cecot, consideren que el Centre de Reempresa de Catalunya, que permet posar en contacte cedents i reemprenedors, és un mecanisme adequat per fomentar el creixement econòmic i disposa d’instruments per implicar les institucions, per tal de coordinar-les i possibilitar la concentració de dades, informació i coneixement sobre el procés. L’acord és un pas més cap a la consecució d’estructurar un mercat per la compra-venda d’empreses a Catalunya.

De fet, les economies del nostre entorn ja han apostat fermament per un treball de col·laboració interinstitucional per fomentar la Reempresa vista la seva capacitat de generació de riquesa, innovació i ocupació a costos sensiblement inferiors als de la creació, i a un risc molt inferior.

A partir d’avui, els emprenedors i empresaris del Centre Metal·lúrgic podran adreçar-se als diferents punts d’atenció del Centre de Reempresa a Sabadell o a qualsevol dels altres punt de Catalunya, on rebran assessorament tant els empresaris i empresàries que volen vendre la seva empresa  com les persones reemprenedores disposades a donar-los-hi continuïtat. L’objectiu és, doncs, impulsar i estructurar la transmissió d’empreses com a via de creixement d’activitat econòmica, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació. Actualment en el territori, el Centre de Reempresa de Catalunya ja col·labora amb l’Ajuntament de Sabadell, mitjançant l’àrea de Promoció Econòmica i Comerç de Sabadell.

L’èxit del Centre de Reempresa de Catalunya rau en el treball en xarxa

Més de cent entitats i organismes de tot Catalunya conformen la xarxa de treball de reempresa i és gràcies a la cooperació entre elles que el Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit estructurar un mercat de la compra-venda de negocis petits al nostre país.

Les organitzacions i associacions empresarials com el Centre Metal·lúrgic fan d’altaveu del servei de reempresa entre els seus col·lectius empresarials i professionals alhora que recondueixen els empresaris que volen cedir i els nous reemprenedors cap a les Oficines d’Atenció de Reempresa que, generalment, estan integrades en les àrees de promoció econòmica d’ajuntaments i consells comarcals catalans. La simbiosi entre entitats facilita la detecció de millores en els processos d’atenció i compra-venda, incrementa el volum de compradors i venedors fent que les probabilitats que ambdues parts es trobin, siguin més elevades i, en conseqüència, els resultats siguin majors.

 

Més de 980 reempreses d’èxit amb una inversió induïda de més de 50 milions d’euros

El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit des de finals de l’any 2011 més de 980 casos de reempreses que han suposat una inversió total de més de 50M d’euros i que es distribueix per sectors, de la manera següent: 35% d’inversió respon a reempreses d’èxit en el sector comerç; 27% de la inversió pertany al sector serveis;  un 30% de la inversió de les reempreses d’èxit pertany al sector de l´hostaleria i un 6% a reempreses d’indústria. L’1% restant correspon a altres sectors, com ara la construcció i reformes.

Les empreses cedents per sector donades d’alta en el marc del servei responen al següent repartiment per sectors: el Comerç suposa el 36%, els Serveis concentra el 30%, l’Hostaleria un 22% i la Indústria el 9%.

És evident que tota economia dinàmica i innovadora provoca una mortaldat corrent i habitual d’empreses per gestió deficient, pèrdua de mercats, problemes personals, discrepàncies societàries, obsolescències diverses o per no tenir successió. Moltes empreses fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econòmica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de continuïtat. I així ho demostra el 33% dels casos d’empreses cedents que s’han adreçat al Centre de Reempresa de Catalunya, que ho han fet per jubilació del cedent. En el 12% dels casos són per canvis professionals del cedent, un altre 12% per motius personals i un 8% per canvi de domicili. En menor mesura altres motius per cedir l’empresa són temes de salut (7%) o la impossibilitat de portar el negoci (7%).

Premsa RSS

Sala de Premsa