Procés de transmissió

Quan hi ha interès per la compra d’un negoci entre una persona cedent i una emprenedora posem en marxa un procés de transmissió que consta de diverses parts:

1. Presentació de les parts. Organitzem una primera reunió per presentar-vos a la part reemprenedora.

2. Signatura de l’acord de confidencialitat entre ambdues parts. Es tracta d’un document que regularà el flux d’informació entre vosaltres a partir d’aquest moment.

3. Negociació. En aquest punt del procés es tracta de definir els termes i condicions de la venda de l’empresa.

4. Signatura de la Carta d’Intencions, el precontracte i/o el contracte d’arres. Es detallen els acords establerts que configuraran el contracte de compravenda de l’empresa i on es disposa d’una clàusula d’exclusivitat durant un període de temps determinat.

5. Due Diligence. De manera optativa, es pot realitzar una auditoria per part d’una entitat externa.

6. Signatura del contracte de compravenda. Transmissió de l’empresa!

diagrama