“El cedent m’ha ofert un acompanyament que ha permès presentar-me tots i cadascun dels clients de l’empresa i d’altres particularitats del negoci.”

Publicado el 09-07-2015

“El cedent m’ha ofert un acompanyament que ha permès presentar-me tots i cadascun dels clients de l’empresa i d’altres particularitats del negoci.”

Nom i cognoms del reemprenedor: Antonio Garcia Torrero
Edat: 46
Data de formalització de la compravenda: 17 d’abril de 2015
Activitat actual: Distribució de material d’oficina i consumibles informàtics.

Preguntes:

1. Ens pot explicar la seva formació i experiència professional?

Sóc enginyer tècnic industrial. Tinc 20 anys d’experiència en informàtica industrial, sempre treballant per compte aliena. També m’he format en l’àmbit de la creació d’empreses i en e-commerce, realitzant formació ocupacional. Tinc coneixements d’informàtica, comptabilitat i ofimàtica.

2. Quina és l’activitat de la vostra actual empresa?

Es tracta d’una empresa que realitza distribució de material d’oficina i consumibles informàtics per a empreses a domicili.

3. Quines van ser les motivacions per reemprendre?

El fet de quedar-me a l’atur em va plantejar de seguida decidir-me a emprendre i obrir el meu propi negoci. Després de conèixer Reempresa, em va sembla més raonable reemprendre un negoci que no iniciar-ne un des de zero.

4. Com va definir el tipus d’empresa a reemprendre? En quins criteris es va basar? Quan temps va durar la cerca?

Per definir les meves preferències per reemprendre em vaig basar amb la meva formació i experiència. Com que feia poc temps que havia realitzat formació relacionada amb e-commerce em vaig decidir per agafar aquest camí.

Tot i això, vaig fer una cerca activa als anuncis que es cedien dins la meva àrea geogràfica, analitzant-los un a un fins que vaig veure aquest, el qual em va motivar a iniciar un procés per conèixer més detalls.

5. Quan temps van durar les negociacions? Van ser dures o fàcils?

Des que hi va haver el primer contacte fins a la signatura del contracte definitiu  de cessió de l’activitat, van passar quasi bé 5 mesos. Van ser necessaris 3 mesos per analitzar la viabilitat de la reempresa i per negociar les condicions amb el cedent, les quals van ser fàcils de dur a terme perquè hi va haver molta afinitat i voluntat d’arribar a un acord favorable per als dos. Un mes i mig abans de la cessió d’activitat, ja ens vam posar d’acord però, vam tenir que esperar un temps més per tal que pogués tramitar  la capitalització de l’atur.

6. De quina manera ha finançat la Reempresa

Mitjançant la capitalització de l’atur i alguns estalvis

7. Va demanar-li al cedent de la seva empresa un temps per treballar conjuntament i transmetre així el know-how empresarial?

Aquest era un aspecte clau en la negociació de la reempresa i un factor crític perquè aquest negoci continués donant rendibilitat. El cedent m’ha ofert un acompanyament que ha permès presentar-me tots i cadascun dels clients de l’empresa i d’altres particularitats del negoci.

8. Ha utilitzat l’ajuda d’algun expert (comptable, advocat o gestor) durant aquest procés?

Durant el procés he rebut el suport de diversos experts, començant per als consultors de Reempresa que m’han guiat en tot moment en el procés de la compravenda i els tècnics d’assessorament de l’Ajuntament de El Vendrell que m’han donat suport en l’elaboració del pla d’empresa i la tramitació de la capitalització de l’atur.

9. Què us ha  aportat Reempresa?

Assessorament i confiança en un procés que, si és la primera vegada que es fa, és totalment desconegut pel reemprenedor.

10. Ha seguit la formació proposada per Reempresa? Ha estat útil per a encarar el procés de compravenda?

He seguit les indicacions de l’assessor de Reempresa en el procés de negociació de cessió i he llegit amb atenció tant la guia del Reemprenedor com la del Cedent que es poden descarregar des de la pàgina web.

11. Després de la seva experiència, valora positivament la reempresa d’empreses com a alternativa a la creació?

Molt positivament.

12. Té algun comentari personal a fer d’aquesta experiència?

Tot i que la valoració d’una inversió, com és el cas de l’adquisició d’una empresa, s’ha de fer passat el temps que s’ha considerat necessari per recuperar l’esmentada inversió, crec que per una persona com jo, que estava en situació d’atur, el simple fet de poder treballar cada dia, ja suposa una alegria i una satisfacció.

13. Quin consell donaria a un reemprenedor que estigués en la fase inicial del procés de reempresa?

Que tingui paciència, ganes de treballar i sobretot, moltes ganes d’aprendre de la persona que fins aquell moment ha portat el negoci, ja que no s’ha d’oblidar, haurà dedicat molts esforços en aixecar-lo.