Presentació de Reempresa – Mercat Sectorial del Comerç a Pont de Suert – Alta Ribagorça

17-07-2015

  • Convoca Patronal Cecot – Delegació del Govern de l’Alt Pirineu i Aran – Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Lleida – Confederació de Comerç de Catalunya
  • Data: 28/07/15
  • Hora: 12:00 h
  • Lloc: Sala de plens del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça – Av. Victoriano Muñoz, 48, El Pont de Suert

Fruit del conveni que la patronal Cecot va signar l’any passat amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el Centre de Reempresa de Catalunya ha posat en marxa el Mercat Sectorial del Comerç.

L’objectiu del Departament és el de donar impuls a la implantació sectorial del Centre de Reempresa de Catalunya amb l’objectiu d’estructurar el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses a Catalunya. Per això, es vol unificar la política en matèria de transmissió d’empreses, d’acord amb les directrius de l’Entrepreneurship 2020, amb les recomanacions de la Comissió Europea per, d’aquesta manera, poder afavorir la continuïtat i el creixement de les empreses ja existents.

La implantació sectorial del Centre Reempresa de Catalunya ofereix una oportunitat a tots aquells titulars d’una activitat empresarial que no poden donar-li continuïtat, les persones cedents, amb totes aquells persones reemprenedores que gaudiran dels avantatges de prendre el relleu d’una activitat empresarial existent i consolidada, en comptes de crear una nova empresa.

Fins el moment, el Centre de Reempresa de Catalunya ha intermediat en la compravenda d’un total de 500 reempreses d’èxit, amb una inversió induïda de 22.000.000€ i el manteniment de 1.700 llocs de treball. D’aquestes, el 35,25%, pertanyen al sector comerç.

A finals del 2014, la Confederació de Comerç de Catalunya i la Cecot van signar un acord de col·laboració que reforçarà i impulsarà la consolidació d’un mercat estructurat de compra-venda de negocis petits en l’àmbit del comerç.

Assistents

  • Sr. Albert Alins, Delegat del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i l’Aran
  • Sr. Josep Ma Recasens, Director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya
  • Sr. Antoni Abad, President de la patronal Cecot i del Centre de Reempresa de Catalunya
  • Sra. Ma Rosa Armengol, Delegada de la Confederació de Comerç de Catalunya a Lleida
  • Sr. Albert Colomer, Director del Centre de Reempresa de Catalunya
  • Sr. Octavi Miarnau, Director dels Serveis Territorials del Departament EMO a Lleida