“Aconsello a un nou reemprenedor que us vingui a veure, i que s’informi molt durant tot el procés.”

Publicat el 22-11-2017Empresa: Repunts | Nom i cognoms de la reemprenedora: Maria Dolors Frigola Colomer | Descripció de l’activitat reempresa: Repunt és una botiga d’arranjament i brodats de tot tipus de roba, on també s’ofereixen classes de Patchword a tots els públics. Està ubicada a Banyoles.

1. Ens pot explicar la seva formació i experiència professional?

Tinc llarga experiència els últims anys al sector. Vaig estar fent el Curs de Patchword durant 5 anys. No m’és un treball nou, per a mi.

2. Quines són les motivacions que l’han impulsat a venir a Reempresa?

La cedent i jo havíem col·laborat prèviament a nivell laboral. Quan m’ho va proposar en un principi, no em vaig plantejar agafar el relleu. La cedent tenia pensat tancar aviat i jo no tenia previst donar-li continuïtat. No coneixia Reempresa, però em van presentar aquest servei i la possibilitat real d’agafar-ho. Seguint unes pautes i metodologia, i amb ajuda d’un consultor experimentat m’ho vaig replantejar com una bona oportunitat per autoocupar-me.

3. Què t’ha aportat Reempresa en aquest procés de compra d’una empresa?

Reempresa m’ha ofert assessorament en tot el procés. Em van facilitar i donar informació sobre els tràmits a fer i temes a tenir en compte que desconeixia. Em van ajudar a arribar a un acord amb la part cedent i també m’han ajudat a sol·licitar una subvenció per a la compra de l’empresa, així com els tràmits necessaris per a posar al meu nom la llicència.  

 4. Quines són les avantatges i les dificultats que s’ha trobat en aquest camí per reemprenedre?

Com a avantatge, tenir un negoci iniciat i uns clients que ja et coneixen ajuda molt a l’inici per no començar de zero. Això i que la persona anterior també m’està recolzant i fent un acompanyament inicial. Com a dificultat, portar un negoci propi, ja que és la primera vegada que ho faig.

 5. Quin consell donaria a una persona que tingués el desig de convertir-se en empresari? Recomanaria Reempresa?

Que us vingui a veure! I que s’informi molt durant tot el procés.