Mollet participarà a la segona edició de la Matinal de Reempresa

http://www.molletvalles.cat

Publicat el 28-03-2017

Data d'inici: 28-03-2017

Data final: 28-03-2017

L'objectiu de la iniciativa és, per una banda, consolidar un mercat organitzat i transparent de compravenda de perites i mitjanes empreses mitjançant 35 ajuntaments de la demarcació de Barcelona i, per l'altra, acostar a les persones interessades en reempendre un negoci amb altres persones que busquen cedir-lo amb el propòsit que es coneguin i que aquests últims puguin explicar de primera mà el funcionament i la gestió de la seva empresa.  
L'Ajuntament de Mollet del Vallès i la Diputació de Barcelona, promotora de l'acte en coordinació amb el Centre de Reempresa de Catalunya, han treballat plegats per tal de dinamitzar l'espai de Matchings (reunions de 30 minuts entre empresaris que han decidit vendre el seu negoci i reemprenedors disposats a donar-los continuïtat). 
A la pàgina web d'EMFO info@emfo.cat es poden consultar els cedents i els reemprenedors que actualment s'estan gestionant des del punt d'atenció de Reempresa situat a l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació.

Font: molletvalles.cat

Reempresa als mitjans