Ramón Farré i la patronal Cecot presenten Reempresa a Lleida per frenar la mortalitat empresarial

23-09-2011

reempresa-lleida-22a

La Delegació del Govern de Lleida va acollir ahir la primera presentació de Reempresa, després de l’acte inaugural al Palau de la Generalitat el passat mes de juliol. Ramón Farré, delegat del Govern a Lleida, va destacar “la necessitat d’obrir les portes a iniciatives que frenin l’alta mortalitat empresarial, que l’any passat es va situar entorn a les 12.000 empreses, i que, conseqüentment, mantinguin i creïn llocs de treball”.

A mitjans de l’any 2010, la patronal Cecot va proposar la posada en marxa d’una iniciativa pionera a Espanya: el Centre de Reempresa de Catalunya. Un instrument que pretén incidir directament en la reactivació de l’economia, en la generació de riquesa i el manteniment de l’ocupació. El Centre de Reempresa de Catalunya ja és una realitat, amb delegacions a tot Catalunya des del mes de juny i una metodologia de treball validada.

“Fins ara els emprenedors feien de tot, però on està el límit? Quina alternativa tenen quan han de tancar el negoci?”, amb aquestes reflexions introduïa la seva exposició el director del Centre de Reempresa de Catalunya, Albert Colomer. Per Colomer, la Reempresa pretén aprofitar el valor de l’empresa més enllà del valor econòmic, és a dir, el valor de crear i tenir una empresa viable i amb possibilitats de continuar. Això no es pot deixar perdre i un nou emprenedor, el reemprenedor, ho pot aprofitar. A diferència de la creació ex novo, la reempresa aprofita el coneixement, l’experiència d’una empresa que ja funciona i que té un entorn consolidat”.

Aquest relleu evita la pèrdua de capital econòmic i de coneixement especialitzat, a més de tants actius intangibles, com els contactes o la posició de mercat, inclosos els hàbits de compra dels clients,  que porten a la devaluació dels actius tangibles. Evita també la desaparició de llocs de treball i la disminució del creixement econòmic, factors que, avui encara més, convé protegir i fomentar.

87ce9715-9f15-47d3-ad0f-7fb989cc924d

El tercer ponent de la presentació, Antoni Abad, president de la patronal Cecot va afirmar que “l’objectiu global de tots és tenir una societat business oriented. Hem d’emfatitzar que l’empresa és la cèl·lula mare d’una economia lliure. Des de la Cecot hem volgut promoure la reempresa per passar a l’acció, per promoure iniciatives que ajudin a fer empreses en un entorn econòmic com el que estem vivint perquè no ens podem permetre perdre cap empresa”.

El Centre de Reempresa de Catalunya, està  co-finançat amb un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013. Objectiu de Competitivitat Regional i Ocupació i pel Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Salvem les empreses catalanes! Resultats en el primer any d’activitat del CRC

El Centre de la Reempresa de Catalunya ha aconseguit atendre 56 empreses cedents i 81 reemprenedors preparats per començar els casaments propis del projecte Reempresa (des de juliol del 2010 fins al març de 2011).

Dels 81 reemprenedors, el 36% volen reemprendre en el sector serveis, el 30% en el sector industrial, el 18% al comerç i el 16% no tenen prioritzat el sector on reemprendre.

Pel que fa a la tipologia d’empreses cedents, el 50% pertanyen al sector serveis, el 29% a la indústria i el 20% restant al comerç.

En aquest punt destaca la correlació entre el 30% de reemprenedors que volen iniciar activitat en el sector industrial i el 29% d’empresaris que cedeixen empresa en el mateix sector. Això dóna al Centre de la Reempresa avantatge a l’hora d’encaixar les dues parts necessàries en un procés de Reempresa. També és destacable el fet que els reemprenedors, que en lloc de començar de zero s’estimen més reemprendre, rellançar una empresa, a diferencia dels emprenedors ex novo tenen una orientació Industrial d’un 30%.

És evident que tota economia dinàmica i innovadora provoca una mortaldat corrent i habitual d’empreses per gestió deficient, pèrdua de mercats, problemes personals, discrepàncies societàries, obsolescències diverses o per no tenir successió. Moltes empreses fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econòmica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de continuïtat. I així ho demostra el 73% dels casos d’empreses cedents que s’han adreçat al Centre de la Reempresa de Catalunya, que ho han fet per jubilació de l’empresari, en menor mesura altres motius per cedir l’empresa són les desavinences entre socis, el cansament de l’activitat i la recerca d’un inversor amb un 6% cadascuna.

“Durant el primer any de vida, la principal tasca ha estat aixecar un mercat pera la Reempresa a Catalunya, ordenant i consolidant un procés que per produir-se ha de tenir, per descomptat, un nivell d’oferta i de demanda elevat per tal de generar el màxim de trobades entre empreses cedents i reemprenedors, la qual cosa augmenta la possibilitat de tancar processos de reempresa”, afirma Albert Colomer, director de la Reempresa.

La Reempresa, nou model d’emprenedoria i creixement empresarial

La Reempresa és un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor – reemprenedor – pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant d’aquesta manera el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per a fer-la créixer, sense haver de passar per la fase de crear-la.

El mecanisme possibilita la compra dels actius i passius d’una empresa existent al seu anterior propietari o propietaris- cedents-  mantenint l’activitat, els llocs de treball i el ritme de funcionament habitual sense entrebancs per l’entorn empresarial proper.

El reemprenedor aporta a l’empresa una renovadora línia d’actuació i els mitjans necessaris per la millora i reorientació del negoci, que parteix d’una situació millor objectivament que la de la possible creació de nou.

Aquest relleu evita la pèrdua de capital econòmic i de coneixement especialitzat, a més de tants actius intangibles, com els contactes o la posició de mercat, inclosos els hàbits de compra dels clients,  que porten a la devaluació dels actius tangibles. Evita també la desaparició de llocs de treball i la disminució dels creixement econòmic, factors que, avui encara més, convé protegir i fomentar.

Informació addicional

Dades que permeten dimensionar el camp de treball de la Reempresa[*]:

El teixit empresarial català el conformen 607.980 empreses a gener de 2011. Aproximadament el 99% del total són pimes i el 94% són microempreses.

L’any 2010 el balanç entre la creació d’empreses i la destrucció d’empreses de nova creació va presentar un saldo negatiu anual de -11.698 empreses. És a dir, l’any 2010 es van crear un total de 86.622empreses, però van tancar un total de 98.320, d’aquestes al menys el 15% tanquen per motius no econòmics.

Les dades per al 2011 no semblen corregir-se. En el primer trimestre del 2011 s’han creat 23.730 empreses, però se n’han destruït 26.353, això deixa un resultat de 2.623 empreses menys que al final de 2010.

Diferents estudis europeus corroboren la poca planificació dels traspassos com a principal causa del tancament d’empreses en funcionament. En contraposició obtenim un 25% de casos d’èxit assolits en processos de Reempresa.

Aquests mateixos estudis identificarien en més de 120.000 empreses i 258.000 treballadors els possibles involucrats en aquest procés en els propers 10 anys a Catalunya, que es traduiria en que 30.000 empreses finalitzessin amb èxit la cessió.

[*] Dades extretes de l’Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya – 4 butlletins