El Col·legi d’Economistes de Catalunya i la patronal Cecot signen un conveni de col•laboració per difondre la Reempresa

07-05-2015

  • L’acord entre el Col·legi i el Centre de Reempresa de Catalunya impulsat per la Cecot, facilitarà que els col·legiats i col·legiades puguin rebre assessorament tant de professionals que cedeixen el seu negoci com d’emprenedors disposats a donar-los-hi continuïtat.
  • El Centre de Reempresa de Catalunya s’està consolidant com una eina efectiva per evitar el tancament d’empreses i està desenvolupant una estratègia de màxima expansió a Catalunya del 2012 – 2016.

Barcelona, 7 de maig de 2015. El degà del Col·legi del Col·legi d’Economistes de Cata-lunya, Joan B. Casas, i el president de la Cecot, Antoni Abad, han signat un acord de col·laboració per fer arribar el servei de Reempresa als col·legiats i col·legiades que for-men part d’aquesta organització professional.

07-05-2105-CONVENI-REEMPRESA-11-300x200

El Col·legi d’Economistes de Catalunya compta amb més de 8.000 col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a les diferents vessants de l’economia i l’empresa. El Col·legi està considerat com una institució que, a través de l’or-ganització d’activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d’opinió obert a la societat en general.

Així doncs, tant el Col·legi com la patronal Cecot consideren que el Centre de Reempresa de Catalunya, que permet posar en contacte cedents i reemprenedors, és un mecanisme adequat per fomentar el creixement econòmic i disposa d’instruments per implicar les institucions, per tal de coordinar-les i possibilitar la concentració de dades, informació i coneixement sobre el procés. L’acord és un pas més cap a la consecució d’estructurar un mercat per la compra-venda d’empreses a Catalunya.

El Centre de Reempresa és una eina més que reforça l’actuació professional dels col·legiats que treballen per assessorar i acompanyar els cedents i reemprenedors.

De fet, les més reputades economies del nostre entorn, han apostat fermament per un treball de col·laboració interinstitucional per fomentar la Reempresa vista la seva capacitat de generació de riquesa, innovació i ocupació a costos sensiblement inferiors als de la creació, i a un risc molt inferior.

A partir d’aquest mes, els emprenedors i empresaris col·legiats podran adreçar-se als diferents punts d’atenció del Centre de Reempresa on rebran assessorament tant les per-sones que volen vendre la seva empresa o consultori com les persones reemprenedores disposades a donar-los-hi continuïtat. L’objectiu és, doncs, impulsar i estructurar la transmissió d’empreses com a via de creixement d’activitat econòmica, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació.

Afavorir la continuïtat de les empreses
Tant important com la creació d’empreses és afavorir la continuïtat i el creixement de les ja existents. En aquest sentit, el programa Reempresa, promogut per la Cecot, és un nou model d’emprenedoria i creixement empresarial que consisteix en un mecanisme segons el qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una companyia ja existent.

Aquesta iniciativa pionera a l’estat espanyol, es va posar en marxa el juny de l’any 2011 de la mà de la patronal catalana Cecot, de la Fundació Cp’ac amb el suport del Departa-ment d’Economia i Coneixement i està co-finançat pel fons FEDER.

L’acord d’avui significa sumar esforços, informació i recursos per augmentar el rendiment d’un model de creixement empresarial que podria evitar el tancament del màxim nombre possible d’empreses durant el temps d’execució del programa a la província i salvaguardar llocs de treball, tal i com s´ha demostrat en l’últim any de projecte. En aquest context, s’oferirà assessorament i s’impartirà formació per a tots dos col·lectius, cedents d’empresa i reemprenedors, sobre les característiques dels processos de compra-venda d’empreses i l’elaboració d’un Pla de Reempresa o de cessió.

Així mateix, el projecte Reempresa es complementa amb dues guies informatives –una enfocada als empresaris i l’altra per als emprenedors- i un portal web (www.reempresa.org) que recull tota la informació sobre el procés de traspàs, que permet sol·licitar assessorament i que esdevé un mercat transparent a Internet on trobar l’oferta i demanda d’empreses.

Aquesta és una aposta per promoure un mercat que, tot i els reptes actuals derivats de la situació de crisi, segueix sent susceptible de generar un creixement econòmic. Per aquest motiu, es considera necessari promocionar, fomentar i facilitar la reempresa com un mitjà de supervivència del teixit empresarial actual i futur de la ciutat.

440 reempreses d’èxit amb una inversió total induïda de 21.266.769€
El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit des de finals de l’any 2011 un total de 440 casos de reempreses que han suposat una inversió total de més de 21M d’euros i que es distribueix per sectors, de la manera següent: 35% d’inversió respon a reempreses d’èxit en el sector comerç; 31% de la inversió pertany al sector serveis; un 28% de la inversió de les reempreses d’èxit pertany al sector de l´hostaleria i un 5% a reempreses d’indústria. L’1% restant correspon a altres sectors, com ara la construcció i reformes.

Les empreses cedents per sector donades d’alta en el marc del servei responen al següent repartiment per sectors: el Comerç suposa el 36%, els Serveis concentra el 31%, l’Hostaleria un 21% i la Indústria el 8%.

És evident que tota economia dinàmica i innovadora provoca una mortaldat corrent i habitual d’empreses per gestió deficient, pèrdua de mercats, problemes personals, discre-pàncies societàries, obsolescències diverses o per no tenir successió. Moltes empreses fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econòmica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de continuïtat. I així ho demostra el 29% dels casos d’empreses cedents que s’han adreçat al Centre de Reempresa de Catalunya, que ho han fet per jubilació del cedent. En el 13% dels casos són per canvis professionals del cedent, un 12% per motius personals i un altre 9% per canvi de domicili. En menor mesura altres motius per cedir l’empresa són temes de salut (7%) o la impossibilitat de portar el negoci (6%).