A l’octubre, tallers de formació a Lleida i Tarragona!

10-09-2013

El procés de Reempresa és d’una enorme complexitat. No només per la manca d’un procés estructurat, sinó per la falta de coneixement i tradició al nostre país a l’hora d’afrontar processos de transmissió d’empreses. Aquesta manca de preparació obstrueix la transmissió exitosa d’empreses, contribuint enormement a la mortalitat empresarial i dificultant la continuïtat dels negocis adquirits per falta de planificació.

Davant aquesta situació, el Centre de Reempresa de Catalunya presenta el “Taller de Formació de la Reempresa: Transmissió d’empreses i Pla de Reempresa”, programa de formació que pretén apropar als Reemprenedors les característiques dels processos de compra-venda d’empreses, així com l’estudi de l’elaboració d’un Pla de Reempresa per tal de poder valorar la viabilitat d’un projecte empresarial.

Aquest curs compta amb la garantia de la metodologia recollida a la Guia del Cedent i a la Guia del Reemprenedor, documents que es posen a disposició de cada particular la informació pràctica per tal d’abordar la construcció del seu projecte de cessió i de reempresa.

Aquest octubre, s’impartiran els tallers de  la delegació de Lleida i Tarragona. A continuació disposeu de la descripció i dades de contacte per a la inscripció.

Taller de Formació de Tarragona 2013

Data: 7, 8, 9 i 10 d’octubre de 2013
Hora: 09.30 – 13.30h
Durada: 16 hores
Cost: subvencionat
Lloc: c/ August, 26, 2-2. 473003 – Tarragona
Alumnat: totes aquelles que s’estiguin plantejant una reempresa com a alternativa d’autoocupació.
Inscripció977 244 158 o a info@reempresa.org

 

Taller de Formació de Lleida 2013

Data: 1, 3, 8 i 10 d’octubre de 2013
Hora: 10.00 – 14.00h
Durada: 16 hores
Cost: subvencionat
Lloc: Rambla Ferran, 32. 25007 – Lleida
Alumnat: totes aquelles que s’estiguin plantejant una reempresa com a alternativa d’autoocupació.
Inscripció973 264 866 o a info@reempresa.org

 

Places limitades!

Si desitgeu rebre més informació, no dubteu en posar-nos en contacte amb nosaltres!

Sessió I.  CENTRE DE REEMPRESA DE CATALUNYA

Definició i concepte de Reempresa
Marc Conceptual: Internacional i Nacional
Centre de Reempresa de Catalunya
El Procés i el cicle d’entrevistes
Tipologia de promotors: cedents i reemprenedors
Definir el projecte i trobar la vostra empresa

Sessió II.   EL PLA DE REEMPRESA

Guia per elaborar el Pla de Reempresa
Pla d’organització i recursos humans
Pla de producció i/o prestació del servei
Estudi de mercat i Pla de màrqueting
Pla econòmic i financer

Sessió III.  MODELITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

Explicació del procés de reempresa  i analitzar les diverses tipologies de la reempresa
Aspectes administratius, fiscals i laborals
Conèixer la documentació legal del procés de Reempresa

Sessió IV. PLA ECONÒMIC  

Pla de Finançament
Valoració del negoci: mètodes + casos pràctics
Ajuts i subvencions
Tècniques de negociació