L’Associació d’Empreses i Institucions 22@Network bcn i la patronal Cecot signen un conveni de col•laboració per difondre la Reempresa

20-05-2015

22@NETWORK BCN APOSTA PER UN NOU MODEL DE CREIXEMENT BASAT EN LA CONTINUÏTAT I RELLEU EMPRESARIAL

  • L’acord entre l’Associació i el Centre de Reempresa de Catalunya, impulsat per la Cecot, facilitarà que els associats i associades de 22@Network bcn puguin rebre assessorament tant de professionals que cedeixen el seu negoci com d’emprenedors disposats a donar-los-hi continuïtat.
  • El Centre de Reempresa de Catalunya s’està consolidant com una eina efectiva per evitar el tancament d’empreses i ha aconseguit des de finals de l’any 2011 un total de 440 casos de reempreses

 

Barcelona, maig de 2015. El president de l’Associació d’Empreses i Institucions 22@Network bcn, Ramon Salabert,i el president de la Cecot, Antoni Abad, han signat un acord de col·laboració per fer arribar el servei de Reempresa als membres de 22@Network bcn, més de  100 empreses i institucions de referència del districte de la innovació 22@.

22@_reempresa_01_premsa-1024x720

L’Associació d’Empreses i Institucions 22@Network bcn té com a funcions la dinamització de 22@, districte d’innovació, facilitant la integració de les organitzacions i els seus professionals a les dinàmiques del 22@, fomentant la interacció i fent xarxa i impulsant l’esperit emprenedor com a generador d’ocupació i d’alts nivells de competitivitat, innovació i cohesió social.

Així doncs, tant 22@Network bcn com la patronal Cecot consideren que el Centre de Reempresa de Catalunya, que permet posar en contacte cedents i reemprenedors, és un mecanisme adequat per fomentar el creixement econòmic i disposar d’instruments per implicar les institucions, per tal de coordinar-les i possibilitar la concentració de dades, informació i coneixement sobre el procés. L’acord és un pas més cap a la consecució d’estructurar un mercat per la compra-venda d’empreses a Catalunya.

Les més reputades economies del nostre entorn han apostat fermament per un treball de col·laboració interinstitucional per fomentar la Reempresa vista la seva capacitat de generació de riquesa, innovació i ocupació a costos sensiblement inferiors als de la creació, i a un risc molt inferior.

 A partir d’aquest mes, els membres de 22@Network bcn podran adreçar-se als diferents punts d’atenció del Centre de Reempresa on rebran assessorament tant les persones que volen vendre la seva empresa o consultori com les persones reemprenedores disposades a donar-los-hi continuïtat. L’objectiu és, doncs, impulsar i estructurar la transmissió d’empreses com a via de creixement d’activitat econòmica, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació.

Afavorir la continuïtat de les empreses

Tant important com la creació d’empreses és afavorir la continuïtat i el creixement de les ja existents. En aquest sentit, el programa Reempresa, promogut per la Cecot, és un nou model d’emprenedoria i creixement empresarial que consisteix en un mecanisme segons el qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una companyia ja existent.

Aquesta iniciativa pionera a l’estat espanyol, es va posar en marxa el juny de l’any 2011 de la mà de la patronal catalana Cecot, de la Fundació Cp’ac amb el suport del Departament d’Economia i Coneixement i està co-finançat pel fons FEDER.

L’acord d’avui significa sumar esforços, informació i recursos per augmentar el rendiment d’un model de creixement empresarial que podria evitar el tancament del màxim nombre possible d’empreses i salvaguardar llocs de treball, tal i com s´ha demostrat en l’últim any de projecte.  En aquest context, s’oferirà assessorament i s’impartirà formació per a tots dos col·lectius, cedents d’empresa i reemprenedors, sobre les característiques dels processos de compra-venda d’empreses i l’elaboració d’un Pla de Reempresa o de cessió.

Així mateix, el projecte Reempresa es complementa amb dues guies informatives –una enfocada als empresaris i l’altra per als emprenedors- i un portal web (www.reempresa.org) que recull tota la informació sobre el procés de traspàs, que permet sol·licitar assessorament i que esdevé un mercat transparent a Internet on trobar l’oferta i demanda d’empreses.

Aquesta és una aposta per promoure un mercat que, tot i els reptes actuals derivats de la situació de crisi, segueix sent susceptible de generar un creixement econòmic. Per aquest motiu, es considera necessari promocionar, fomentar i facilitar la reempresa com un mitjà de supervivència del teixit empresarial actual i futur.

440 reempreses d’èxit amb una inversió total induïda de 21.266.769€

El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit des de finals de l’any 2011 un total de 440 casos de reempreses que han suposat una inversió total de més de 21M d’euros i que es distribueix per sectors, de la manera següent: 35% d’inversió respon a reempreses d’èxit en el sector comerç; 31% de la inversió pertany al sector serveis;  un 28% de la inversió de les reempreses d’èxit pertany al sector de l´hostaleria i un 5% a reempreses d’indústria. L’1% restant correspon a altres sectors, com ara la construcció i reformes.

Les empreses cedents per sector donades d’alta en el marc del servei responen al següent repartiment per sectors: el Comerç suposa el 36%, els Serveis concentra el 31%, l’Hostaleria un 21% i la Indústria el 8%.

És evident que tota economia dinàmica i innovadora provoca una mortaldat corrent i habitual d’empreses per gestió deficient, pèrdua de mercats, problemes personals, discrepàncies societàries, obsolescències diverses o per no tenir successió. Moltes empreses fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econòmica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de continuïtat. I així ho demostra el 29% dels casos d’empreses cedents que s’han adreçat al Centre de Reempresa de Catalunya, que ho han fet per jubilació del cedent. En el 13% dels casos són per canvis professionals del cedent, un 12% per motius personals i un altre 9% per canvi de domicili. En menor mesura altres motius per cedir l’empresa són temes de salut(7%) o la impossibilitat de portar el negoci (6%).