COELL i la patronal Cecot signen un conveni de col•laboració per difondre la Reempresa

17-06-2014

Reempresa-COELL-300x224

L’acord entre la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) i el Centre de Reempresa de Catalunya impulsat per la patronal Cecot, facilitarà que les empreses i emprenedors de la COELL puguin rebre assessorament tant empresaris que cedeixen el seu negoci com als emprenedors disposats a donar-los-hi continuïtat

• El Centre de Reempresa de Catalunya s’està consolidant com una eina efectiva per evitar el tancament d’empreses i està desenvolupant una estratègia de màxima expansió a Catalunya del 2012 – 2016

• El centre Reempresa a atès a Lleida 66 projectes de cessió, 83 de reemprenedoria, dels quals n’ha aconseguit salvaguardar amb èxit 13 empreses, amb una inversió induïda de 254.750 euros.

Lleida, 17 de juny de 2014. El president de la Cecot, Antoni Abad, i el president de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida, Joan Simó, han signat avui un acord de col•laboració per fer arribar el servei de Reempresa a les empreses i emprenedors de l’entitat que té la seva seu a Lleida.

COELL té com a funcions la defensa dels interessos empresarials i impulsar i dinamitzar econòmicament a la província de Lleida i aposta pel foment de l’esperit emprenedor com a generador d’ocupació i d’alts nivells de competitivitat, innovació i cohesió social.

Tant COELL, com la patronal Cecot, consideren que el Centre de Reempresa de Catalunya, que permet posar en contacte cedents i reemprenedors, és un mecanisme adequat per fomentar el creixement econòmic i disposa d’instruments per implicar les institucions, per tal de coordinar-les i possibilitar la concentració de dades, informació i coneixement sobre el procés. L’acord és un pas més cap a la consecució d’estructurar un mercat per la compra-venda d’empreses a Catalunya.

De fet, les més reputades economies del nostre entorn, han apostat fermament per un treball de col•laboració interinstitucional per fomentar la Reempresa vista la seva capacitat de generació de riquesa, innovació i ocupació a costos sensiblement inferiors als de la creació, i a un risc molt inferior.

A partir d’aquest mes de juny, els emprenedors i empresaris de les organitzacions adherides a la COELL podran adreçar-se als diferents punts d’atenció del Centre de Reempresa on rebran assessorament tant els empresaris i empresàries que volen vendre la seva empre-sa com les persones reemprenedores disposades a donar-los-hi continuïtat. L’objectiu és, doncs, impulsar i estructurar la transmissió d’empreses com a via de creixement d’activitat econòmica, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació.

Afavorir la continuïtat de les empreses 
Tan important com la creació d’empreses és afavorir la continuïtat i el creixement de les ja existents. En aquest sentit, el programa Reempresa, promogut per CECOT, és un nou model d’emprenedoria i creixement empresarial que consisteix en un mecanisme segons el qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una companyia ja existent.

L’acord d’avui significa sumar esforços, informació i recursos per augmentar el rendiment d’un model de creixement empresarial que podria evitar el tancament del màxim nombre possible d’empreses durant el temps d’execució del programa a la província i salvaguardar llocs de treball, tal i com s´ha demostrat en l´últim any de projecte.

En aquest context, s’oferirà assessorament i s’impartirà formació per a tots dos col•lectius, cedents d’empresa i reemprenedors, sobre les característiques dels processos de compra-venda d’empreses i l’elaboració d’un Pla de Reempresa o de cessió.

Així mateix, el projecte Reempresa es complementa amb dues guies informatives –una en-focada als empresaris i l’altra per als emprenedors- i un portal web (www.reempresa.org) que recull tota la informació sobre el procés de traspàs, que permet sol•licitar assessorament i que esdevé un mercat transparent a Internet on trobar l’oferta i demanda d’empreses.

Aquesta és una aposta per promoure un mercat que, tot i els reptes actuals derivats de la situació de crisi, segueix sent susceptible de generar un creixement econòmic. Per aquest motiu, es considera necessari promocionar, fomentar i facilitar la reempresa com un mitjà de supervivència del teixit empresarial actual i futur de la ciutat.

250 reempreses d’èxit amb una inversió total induïda de 11.100.000 €
El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit tancar des de finals de l’any 2011 a març de 2014 un total de 250 casos de reempreses que han suposat una inversió total de 11M € i que es distribueix, per sectors de la manera següent: 41% d’inversió respon a reempreses d’èxit en el sector comerç; 18% a reempreses d’indústria; 27% pertany al sector serveis i un 14% de la inversió de les reempreses d’èxit pertany al sector de l´hostaleria.
La distribució per sectors és d’un 33% de les reempreses d’èxit pertanyen al sector comerç, un 32% al sector serveis, un 27% al sector de l´hostaleria i un 8 % de les reempreses tanca-des són del sector industrial.
És evident que tota economia dinàmica i innovadora provoca una mortaldat corrent i habitual d’empreses per gestió deficient, pèrdua de mercats, problemes personals, discrepàncies soci-etàries, obsolescències diverses o per no tenir successió. Moltes empreses fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econòmica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de continuïtat. I així ho demostra el 26% dels casos d’empreses cedents que s’han adreçat al Centre de Reempresa de Catalunya, que ho han fet per jubilació del cedent. En el 13% dels casos són per motius personals del cedent i un altre 11% per canvi de domicili. En menor mesura altres motius per cedir l’empresa són la impossibilitat de portar el negoci (4.16%) o les desavinences amb els socis (1.25%).
Dades de Reempresa a la Demarcació de Lleida

Empreses cedents

Reempresa ha atès a 66 projectes de cessió a la província de Lleida. Els sectors on operen aquestes empreses responen al següent gràfic, en % respecte el total.

Grafic_Reempresa_cedents_x_sectors_Lleida-300x180

Projectes de reemprenedoria

En la província de Lleida s’han atès 83 projectes de reemprenedoria. El sectors desitjats per a reemprendre activitats per part d’aquests reemprenedors responen al gràfic que s’acompanya.

Grafic_Reempresa_reemprenedors_x_sectors_interes_Lleida-300x180

Casos d’èxit a la província de Lleida

Reempresa ha aconseguit salvaguardar amb èxit 13 empreses a la província de Lleida, que responen als següents sectors d’activitat.

Grafic_Reempresa_casos_exit_Lleida-300x180

La salvaguarda d’aquestes empreses ha generat una inversió induïda de 254.750€, repartida per sectors tal com mostra el següent gràfic:

Grafic_Reempresa_inversio_induida_reempreses_exit_Lleida-300x180

Lleida, 16 de juny de 2014

@coell_org COELL