Reempresa, al Grup d’Experts de la Comissió Europea, exemple de bona pràctica en el camp de la transmissió d’empreses

04-07-2014

  • El Centre de Reempresa de Catalunya participa a Brussel·les a la reunió d’experts de la Comissió Europea per avaluar l’estat del sector i per tal d’ajudar en la definició del proper full de ruta europeu en la matèria.
  • Se’n destaca l’esforç per evitar la fragmentació del mercat a l’operar a través d’un únic mercat per a tot el territori, així com la rellevància de la seva xarxa de col·laboradors.

A Europa, 450.000 petites i mitjanes empreses són transmeses cada any, permetent el manteniment de més de 2 milions de llocs de treball. L’augment del fenomen ha posat en alerta a les institucions europees que, des del 1994 han emès recomanacions per als estats membres per tal de facilitar la transmissió d’empreses, però han assumit que ha arribat el moment de passar a l’acció.

img_3628

El passat 17 de juny, la Comissió Europea va convocar a 150 experts en transmissió d’empreses per tal d’avaluar el grau d’implementació i adequació de les recomanacions emeses el 2006 i per promocionar-ne les mateixes entre els operadors dels mercats de cada país.

En aquest context, el Centre de Reempresa de Catalunya es va presentar com a exemple de bona pràctica, podent compartir la seva experiència a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol. La presentació, de la mà de l’Oriol Alba, Coordinador del Centre, va destacar la importància d’operar sota una única plataforma que eviti la fragmentació del mercat, permetent una major mobilitat i millora de la competitivitat en aquest tipus d’operacions. A més, es va compartir el funcionament del servei de Reempresa, així com les característiques de la plataforma tecnològica sota la que operen els consultors i que permet el casament d’oferta i demanda arreu del territori.

De la iniciativa de Reempresa se’n destaca la importància d’haver establert la xarxa de col·laboradors amb actors de l’administració pública i de l’àmbit privat, a través de les organitzacions empresarials adherides i de les assessories participants.

A més, Reempresa va presentar un testimonial d’èxit, el Sr. Miquel Puig, cedent d’IBOR, S.L., qui va explicar de primera mà la seva experiència al transmetre el negoci i la tipologia de serveis del Centre dels que havia pogut disposar.

Durant la sessió, el Sr. Marco Curavic, cap de la Unitat d’Emprenedoria de la Direcció General d’Empresa i Industria, va posar de manifest la voluntat de la Comissió de seguir treballant per millorar el marc regulatori, a la vegada que reclamava més atenció per part dels estats membres per millorar la fiscalitat, l’accés al finançament i l’establiment de serveis efectius per a la reempresa d’empreses. A més, va lloar el finançament d’iniciatives com la de Reempresa a través de Fons Europeus, sobretot de cara a aquells països que encara no compten amb mercats d’aquestes característiques.

img_3633

L’acte va comptar amb la clausura del Sr. Daniel Calleja, Director General de la Direcció General d’Empresa, qui va recordar que la Comissió porta 20 anys emetent recomanacions, però que ha arribat el moment de passar a l’acció, centrant els esforços en augmentar la sensibilització vers el fenomen, aconseguir millores legislatives i organitzar mercats transparents regionals, nacionals i europeus.